+381 (0)64 192 70 88

Uslovi korišćenja

Odredbe i uslovi korišćenja

Kompanija Limo Servis Transfer Putnika poseduje ovu internet prezentaciju, uključujći sve fotografije, slike, infromacije, dokumente, fajlove, tekstove, tabele, softver i proizvode koji se nude u okviru web prezentacije. Limo Servis Transfer Putnika zadržava sva prava da menja i koriguje sve informacije dostupne putem web sajta. Limo Servis Transfer Putnika takođe zadržava prava da menja “Odrebe i uslove korišćenja” bez prethodnog obaveštenja korisnika usluge.

LIMO SERVIS TRANSFER PUTNIKA
Tim probranih, iskusnih profesionalaca!

+381 (0)64 192 70 88
info@transferputnika.rs

 

Call Now Button